Blij met Kwaliteit en Keurmerken

 

CEDEO
Sinds oktober 2006 is Personeelsned door CEDEO al 4 keer opnieuw gecertificeerd.  Cedeo voert klanttevredenheidsonderzoek uit onder opdrachtgevers en kandidaten. Certificeert op basis van de resultaten, waarbij iedere onderzochte organisatie een certificaat ontvangt als er sprake is van een klanttevredenheid van minimaal 80%. September 2012 heeft PersoneelsNed opnieuw, voor de vierde maal op rij, het klanttevredenheidscertificaat ontvangen.


CEDEO
     

OVAL

OVAL organiseert en verenigt de meest vooraanstaande adviesbureaus op het gebied van loopbaancoaching en verandering van werkkring. Aangesloten bureaus ondersteunen en adviseren op het brede terrein van employability-vraagstukken, mobiliteitsbeleid, (executive) coaching, persoonlijke ontwikkeling en outplacement.

 

OVAL is primair opgericht om onze opdrachtgevers, cliënten of kandidaten de zekerheid te geven dat wij ons werk zorgvuldig en professioneel uitvoeren. Meestal zijn onze opdrachtgevers bedrijven of organisaties, die ons inschakelen bij het begeleiden, coachen of ontwikkelen van medewerkers, bijvoorbeeld naar een nieuwe functie binnen of juist buiten de eigen organisatie.

 

OVAL toetst op kwaliteit, draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het vak en overlegt met sociale partners op verschillende gebieden. De ongeveer 40 bureaus hebben identieke opvattingen over professionaliteit en kwaliteit maar bieden een gevarieerd en gedifferentieerd pakket aan diensten. Een persoonlijke kennismaking is daarom ten zeerste aan te bevelen.

  OVAL
     

NEN 4400-1
PersoneelsNed bewijst met dit keurmerk van de Stichting Normering Arbeid dat aan alle financiële verplichtingen wordt voldaan en de (personeels)administratie op orde is. Er wordt op tijd voldoende loonheffing en/of omzetbelasting afgedragen. Met dit keurmerk behoeden wij onze opdrachtgevers voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

 

Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden.

  SNA
arrow
Personeelsned volgen: Twitter-g Facebook-g
linkedin-g
Home | Over personeelsned | Blij met Kwaliteit en Keurmerken
lasser

lasser

4
personeelsned

personeelsned

4
schoonmaker

schoonmaker

4
lasser

lasser

4
intercedent

intercedent

4
personeelsned | MiracleWeb 3.0