Personalia

Geef een korte omschrijving van jezelf. Bijvoorbeeld: "Ik houd mij altijd aan mijn plannen, anders laat ik het op tijd weten."