Regelmatig krijgen we vragen over de uitdrukking “wachtdagen bij ziekte”? Wat zijn dat?
Als uitzendkracht ben je ook wel eens ziek en moet je je altijd op de eerste dag ziekmelden bij je uitzendbureau. Het uitzendbureau meld je vervolgens ziek bij het UWV.

De eerste twee dagen van je arbeidsongeschiktheid gelden als wachtdag op grond van de Ziektewet, waarover je als uitzendkracht dan geen recht hebt op een uitkering.
Van deze twee wachtdagen wordt één wachtdag gecompenseerd. Deze compensatie vindt plaats door een opslag op je loon en kan je terugvinden op je salarisstrook. Heb je er nog meer vragen over kan je ons altijd even (06-53280189)of mailen info@personeelsned.nl

Werk 1 januari 2022