Er komt op korte termijn een nieuwe, ruimere regeling voor de bestaande werktijdverkorting, aldus gister bekend gemaakt voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Aanvragen

Inmiddels zijn er zo’n 78.000 aanvragen ingediend voor deeltijd WW. Omdat dit een te groot aantal is om te verwerken komt er een nieuwe, vereenvoudigde regeling. Deze nieuwe regeling, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), vervangt de huidige regeling werktijdverkorting.

Mocht je voor jouw bedrijf al een aanvraag hebben ingediend voor werktijdverkorting dan ga je mee in de nieuwe regeling.

Werktijdverkortingsregeling

De mogelijkheden voor werkgevers worden hierin verruimd. Bij de huidige werktijdverkortingsregeling krijgen bedrijven gedurende de eerste twee maanden 75% van het loon aangevuld voor de uren die werknemers minder werken. In de nieuwe regeling betaalt de werkgever het volledige salaris door, maar krijgt het bedrijf maximaal 90% van de loonkosten voor zijn werknemers vergoed. De nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart jl. De aanvraag verloopt overigens voortaan via het UWV en niet meer via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Als je met je bedrijf een omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan je bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.

Goed nieuws! Ook oproep-/nulurencontracten

De regeling is bedoeld voor alle werkenden, dus ook voor flexkrachten, inclusief mensen die werken op nulurencontract/oproepcontract – ook voor hen kan je als werkgevers een beroep doen op de nieuwe regeling.

Vragen en antwoorden over de Noodmaatregel

Meer vragen over jouw veranderende personeelssituatie? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van Personeelsned. Wij proberen zo snel als mogelijk antwoorden te geven op de vragen die je hebt. Personeelsned kan jou helpen, samen komen we door deze periode heen.

Informatiebron: Flexmarkt

Werk 18 maart 2020